G airson Gàidheal

G airson Gàidheal
G airson Gàidheal
G airson Gàidheal

G airson Gàidheal

Regular price $14.99
/
G airson Gàidheal: Aibidil de Chultar nan Gàidheal an Albainn Nuaidh: ’S e daoine air leth a th’ anns na Gàidheil agus tha an cultar aca air buaidh a thoirt air sluagh na h-Albann Nuaidhe ann an iomadh dòigh. A dh’aindeoin oidhirpean air bacadh a chur air an cànan agus fèin-aithneachadh anns na laithean a dh’fhalbh, tha Gàidheil na h-Albann Nuaidhe a-nis air dearbhadh gus ath-nuadhachadh a dhèanamh agus gus urram a thoirt dhaibh fhèin mar shluagh. Suas leis a’ Ghàidhlig!

This is the Gaelic-language edition of G is for Gael, in Nova Scotia Gaelic orthography. This picture book is a first step for children and adults to understand and connect with Gaelic history, culture, and identity in Nova Scotia. Through joyful illustrations and creative concepts, readers can explore and celebrate what it means to be a Gael. The book is for children, teachers, parents, grandparents, and anyone who wants to learn more about Gaelic language and culture in Nova Scotia.
  • Paperback
  • 11 x 8.5 inches
  • 32 pages
  • 20 colour illustrations
  • Printed in Canada
  • Published May 2021
  • Secure payments
Shipping calculated at checkout.