Dorsan

Dorsan

Dorsan

Regular price $29.99
/

This book is written completely in Gaelic. It is not an English translation.

Le Aonghas MacLeòid

Tha rudan aithnichte ann, is rudan neo-aithnichte, agus eatorra...tha na dorsan. Tha còig sgeulan deug fantasach is oillteil a’ sìorradh tro dhorsan gu saoghalan co-shìnteach: baile Linn na Cloiche, miotas-eòlas nan Lochlannach, gleann-sìth, bùth dìomhair. Tha sgeulachdan dìoghaltais, saorsinneachd, croin is leigheasachd ri an sealltainn air cuan, coille, is boglach, ann an caisteal is sràid a’ bhaile mhòr. ’S e seo an dàrna nobhail ghrafaigeach Gàidhlig bho Aonghas MacLeòid, ùghdar is dealbhadair á Ceap Breatainn.

  • FREE shipping on orders over $99*
  • Secure payments
Shipping calculated at checkout.